• 25 jaar ervaring - Uitstekende kwaliteit & service
 • Eigen NL productie - Hoogwaardige kozijnen, directe besparing!!
 • Kozijnen met montage - Ontzorging met gecertificeerde monteurs
 • KOMO Keurmerk - Gecontroleerde kwaliteit volgens Nederlands bouwbesluit
 • 25 jaar ervaring - Uitstekende kwaliteit & service

Algemene voorwaarden - Periodiek Onderhoud

Vaak denken mensen dat kunststof en aluminium kozijnen onderhoudsvrij zijn. In principe zijn onze kozijnen onderhoudsarm. Uw ramen en deuren zijn voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk wat zorgt voor een uitzonderijk bedieningscomfort en een lange levensduur. Maar om te zorgen dat uw ramen en deuren goed blijven functioneren, adviseren wij u minimaal 1 keer per jaar onderhoud te laten uitvoeren aan het hang- en sluitwerk van uw ramen en deuren.

Met een overeenkomst periodiek onderhoud van HEPRO nemen wij u een zorg uit handen. Daarbij wordt de standaard fabrieksgarantie op hang- en sluitwerk verlengd van 2 jaar naar 10 jaar! (Mits deze overeenkomst is afgesloten binnen 2 maanden na de montagedatum van de kozijnen.)

Wilt u graag een overeenkomst periodiek onderhoud bij HEPRO afsluiten maar valt u buiten de 2 maanden van de overeenkomst. Dan zal er eerst een eenmalig reparatie verzoek worden uitgevoerd. De service monteur bepaalt vervolgens of het mogelijk is om een overeenkomst periodiek onderhoud af te sluiten. Helaas valt dan uw hang- en sluitwerk niet meer onder de verlengde fabrieksgarantie van 10 jaar.

De voordelen van een overeenkomst periodiek onderhoud van HEPRO zijn:

 • periodiek onderhoud verlengt de levensduur van het hang- en sluitwerk
 • de standaard fabrieksgarantie op het hang- en sluitwerk wordt verlengd van 2 naar 10 jaar
 • het onderhoud wordt uitgevoerd door ervaren monteurs
 • een goed functionerend kozijn beschermt beter tegen inbraak
 • het onderhoud wordt uitgevoerd op een moment dat het u schikt
 • service-desk voor particulieren - elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 uur tot 17:00 uur

Met een overeenkomst periodiek onderhoud van HEPRO bent u verzekerd van uitstekend functionerend hang- en sluitwerk van uw kunststof & aluminium  kozijn(en). Een overeenkomst periodiek onderhoud is een duurzame oplossing. U hebt de zekerheid dat uw kozijnen vele jaren in goede conditie blijven.

Algemene voorwaarden - Overeenkomst periodiek onderhoud

In aanmerking nemende: 

 • dat opdrachtgever bij HEPRO – dan wel diens aanverwante ondernemingen – ramen, kozijnen en/of deuren heeft gekocht en heeft laten plaatsen;
 • dat het onderhouden en afstellen hiervan een specialisme is;
 • dat opdrachtgever het onderhoud van het hang- en sluitwerk van deze ramen, kozijnen en/of deuren wil laten verrichten door HEPRO en dat HEPRO dit onderhoud wil verzorgen.

Inhoud overeenkomst: 

 1. Onder het door HEPRO te verrichten onderhoud wordt alleen begrepen het afstellen/smeren van de draaikiepramen, deuren, schuifpuien en/of stolpdeuren.
 2. De werkzaamheden voor het onderhoud zullen eenmaal per jaar worden verricht en zullen plaatsvinden in de maand dat deze overeenkomst is overeengekomen. HEPRO zal in de betreffende maand telefonisch dan wel schriftelijk (via email) contact opnemen met opdrachtgever en gezamenlijk zal tot een datum worden gekomen om het onderhoud te verrichten.
 3. Zodra de werkzaamheden voor het onderhoud zijn verricht, ondertekent opdrachtgever het formulier dat HEPRO bij aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtgever heeft gegeven en overhandigt opdrachtgever dit aan HEPRO.
 4. De duur van de overeenkomst bedraagt een jaar en wordt steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd. De overeenkomst kan beëindigd worden door middel van schriftelijke mededeling aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het aflopen van de jaarlijkse termijn.
 5. De opdrachtgever ontvangt na de werkzaamheden een factuur. De betaaltermijn na facturatie is 8 dagen
 6. Het onderhoud dat HEPRO verricht, is ter preventie van gebreken, echter het ontstaan van eventuele gebreken wordt hierdoor niet gewaarborgd. Deze werkzaamheden beïnvloeden de garantietermijn van twee jaar van de fabrikant van het hang- en sluitwerk geenszins.
 7. De prijzen zullen bij elke nieuwe termijn van een jaar worden aangepast aan het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2012=100) van het betreffende jaar zoals afgegeven door het Centraal Planbureau voor Statistiek.
 8. Sluit u de overeenkomst periodiek onderhoud af buiten de 2 maanden na montagedatum, zal er eerst een eemalig reparatie verzoek worden uitgevoerd door onze service monteur. De kosten hiervan bedragen eenmalig €128,- Na het eenmalige reparatie verzoek bepaalt de service monteur of het mogelijk is om een overeenkomst periodiek onderhoud af te sluiten. Het volgende jaar wordt u ingepland voor periodiek onderhoud en na deze afspraak ontvangt u de factuur. Omdat u buiten de twee maanden een onderhoudscontract heeft afgesloten is het niet mogelijk om de standaard fabrieksgarantie te verlengen naar 10 jaar.
 9. Prijzen periodiek onderhoud per element. Onderstaand het overzicht van de prijzen per element (kozijn, deur en/of schuifpui) 
Omschrijving Bedrag
Service basistarief   € 59,-
Service draai/kiep kozijn  € 10,-
Service deur  € 20,-
Service ventilatierooster  € 7,50
Service hefschuifdeuren  € 45,-
Service schuif-/stolpdeuren  € 30,-

De genoemde prijzen zijn inclusief btw. Daarnaast kan een vergoeding verschuldigd zijn voor vervanging van hang- en sluitwerk, rubbers en dergelijke. Wanneer hiervan sprake is, zal HEPRO dit vooraf met de opdrachtgever overeenkomen. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van HEPRO van toepassing. Opdrachtgever verklaart zich, door akkoord, bekend te zijn met de algemene voorwaarden.