• 25 jaar ervaring - Uitstekende kwaliteit & service
  • Eigen NL productie - KOMO & SKG gecertificeerd (kunststof)
  • Kozijnen met montage - Ontzorging met gecertificeerde monteurs
  • KOMO Keurmerk - Gecontroleerde kwaliteit volgens Nederlands bouwbesluit
  • 25 jaar ervaring - Uitstekende kwaliteit & service

Een groeiend tekort aan grondstoffen in de economie

Hoe is deze situatie ontstaan? En welke grondstoffen zijn er nodig om kunststof kozijnen te ontwikkelen?

Hoe is het grondstoffen tekort ontstaan?

Dat er een tekort ontstaat in grondstoffen is al langer bekend. Maar hoe is dit tekort in een stroomversnelling geraakt en hoe kan het dat dit zoveel verschillende markten raakt?

De tekorten worden veroorzaakt door veel verschillende factoren, zoals de aantrekkende economie in vele werelddelen, waardoor de vraag naar grondstoffen stijgt. Daarnaast ontwikkelt zich ook een logistiek probleem door het tekort aan containers richting Europa en de vele vraag naar COVID-19 artikelen geeft druk op bepaalde grondstoffen.

Wat houdt dit tekort voor kunststof in?

Het tekort aan grondstoffen zorgt voor vertragingen in de productie en levering voor fabrikanten en afnemers. Voor grondstoffen als PE, PP en PVC waarvan kunststof kozijnen onder andere worden gemaakt zijn tevens forse prijsstijgingen waargenomen, die oplopen tot 50%. Ook de prijzen voor technische kunststoffen zoals ABS, POM, EVA en diverse additieven liggen op hoog niveau. Deze grote prijsstijgingen leiden tot ernstige verstoringen in de markt.

Kunststof wordt gemaakt van de grondstof aardolie. Door een chemisch proces ontstaan er kunststof korrels (PVC, PE & PP) die worden gebruikt om de kunststof profielen te maken voor onder andere kunststof kozijnen.

Door het tekort in PVC, PE & PP is een prijsstijging reëel. Een stijging kan oplopen tot 50% waardoor er een verstoring in de markt ontstaat. Het gevolg hiervan is dat bedrijven moeilijker een vaste prijs van het product kunnen afgeven dat op een termijn van bijvoorbeeld 2 of meer maanden dient te worden geleverd. Daarnaast kunnen er leveringsproblemen ontstaan om toch elke fabrikant van kunststof profielen te kunnen voorzien. Het vraag en aanbod is daarnaast niet goed op elkaar afgestemd waardoor de prijzen stijgen.

Wist u dat: Europa voor kunststof en rubber grondstoffen een importeur is? Dit resulteert dat Europa extra kwetsbaar is voor marktverstoringen.

HEPRO

Sterke prijsstijgingen zetten door in februari 2021 van grondstoffen voor kunststof en rubber producten, zoals bijv. PE, PVC en PET. Bron: Essenscia PolyMatters

Recentelijk is er door Bouwunie een onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat 87% van de bouwbedrijven problemen heeft met leveren en kampt met hoge prijsstijgingen. Dit is een uitzonderlijke situatie waarbij alles onvoorspelbaar is.

Risico’s in de toekomst

Deze ontwikkelingen brengen onrust en vooral onvoorziene situaties met zich mee. De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) doet nu de voorspelling dat het grote tekort aan grondstoffen voor de productie van rubber en kunststoffen doorzet tot en met komende zomer. Deze situatie is onmacht voor de bedrijven en aannemers en enige soepelheid en begrip van beide kanten is dan ook op zijn plaats.

Oplossingen voor de toekomst

Nederland stelt ambitieuze doelen op het gebied van verduurzaming, verminderen van de CO₂-uitstoot en circulaire economie. Dit biedt dan ook een kans voor de huidige problemen met kunststoffen en additieven. De NRK adviseert om waar dat kan over te gaan tot de inzet van recyclaat voor kunststof producten. Recyclaat is in toenemende mate een alternatief voor de inzet van kunststoffen. Deceuninck, kunststof profielleverancier van HEPRO gelooft in de circulaire economie. In de fabriek van Deceuninck wordt per jaar ruim 45.000 ton PVC gerecycled. Door deze keuze is Deceuninck de grootste recycler van harde PVC in de Benelux.

Wist u dat HEPRO u tevens een 100% gerecycled kozijn kan aanbieden? De keuze voor de toekomst!

Heeft u vragen over de grondstoffen situatie of over onze kozijnen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via 085-1122007.